Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Patronell Oy
y-tunnus: 2784968-8 
Perintötie 1 C 64
01510 Vantaa
Puh: 040 1246896

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Jari Jääskö
jari.jaasko@patronell.fi
Puh: 040 1246896

Rekisterin nimi
Patronell Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteriä käytetään yrityksen laskutuksessa, tuotteiden toimitukseen ja asiakkuuden
kannalta tärkeiden viestien lähettämisessä.  Tietoja ei luovuteta eteenpäin muihin
tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä verkkokauppaan rekisteröitymisen
yhteydessä antamia tietoja tai Patronell Oy:n suostumuksella rekisteriin toimittamia
tietoja.

Asiakasrekisterin tietosisältö 
- Rekisteröidyn yrityksen nimi ja Y-tunnus
- Rekisteröidyn yrityksen osoite ja kotipaikka
- Rekisteröidyn yrityksen laskutusosoite
- Rekisteröidyn yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
- Rekisteröidyn yrityksen tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite
- Rekisteröidyn yrityksen ja yhteyshenkilön puhelinnumero 
Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. 

Tietojen suojaaminen ja tietoturva
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu
ulkopuolisilta.
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat
oikeutettuja vain rekisterinpitäjän omat työntekijät. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot
sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja/tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaan ja muuta markkinointia sekä tilastointia varten.